UAB "INTRASTATAS"

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. visi verslininkai gabenantys krovinius iš ir į Europos Sąjungos šalis ir viršiję Statistikos departamento nustatytas ribas, kiekvieną mėnesį privalo pildyti ir teikti Muitinei Intrastato ataskaitas.

Intrastato tikslas yra teikti informaciją apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. Šie duomenys bus išsamus šaltinis valstybinėms institucijoms ir privačioms organizacijoms planuojant ir analizuojant Lietuvos ūkio raidą.

Intrastato teikiama informacija plačiai naudosis Europos Sąjungos institucijos ir įvairios tarptautinės organizacijos. Informacija apie prekybą tarp Europos Sąjungos narių yra labai svarbi plėtojant bendrą rinką.

Nepateikus Intrastato ataskaitų Muitinė turi teisę taikyti sankcijas ir skirti baudas. Jeigu norite laiku ir be klaidų įvykdyti savo prievolę muitinei,galite pasinaudoti mūsų firmos paslaugomis. Mūsų darbuotojai turi ilgametę darbo su Muitine patirtį atstovaujant klijentus ir vykdant muitinės formalumus.

Nedelskite ir kuo greičiau pasinaudokite mūsų paslaugomis, kadangi mūsų paslaugų įkainiai yra vieni iš pigiausių.

Mūsų paslaugos:

Intrastato ataskaitų užpildymui būtina surinkti nemažai informacijos. Tam reikia turėti atitinkamą pasiruošimą ir reikiamą literatūrą. Todėl verslininkams siūlome:

  • tarpusavio sutarties pagrindu, Jūsų vardu, pateikti ataskaitas Muitinei,
  • atlikti pateiktų ataskaitų pataisymus ir koregavimus,
  • Užsakovui pristatyti pateiktas ataskaitas su Muitinės žymomis apie jų pateikimą,
  • teikti informaciją ir konsultacijas,
  • informaciją apie įvežtus ir išvežtus krovinius priimsime paštu,faksu,el.paštu, perduodant asmeniškai,
  • naudosim lanksčią, Jums patogią duomenų pateikimo formą ir atsiskaitymo sąlygas.
Mūsų įkainiai:

Paslaugos pavadinimas Kaina, EUR
Intrastato ataskaitos pildymas, spausdinimas ir pateikimas muitinės įstaigai už kiekvieną ataskaitos lapą 9,00
Už kiekvieną suvedamą prekių sąskaitos eilutę, pildant arba tikslinant Intrastato ataskaitą (jeigu įvežamos vieno pavadinimo prekės) 0,50

  • Pranešimo nulinės ataskaitos muitinės įstaigai parengimas ir išsiuntimas apie tai, kad Aptarnaujamajam asmeniui nėra prievolės pateikti Intrastato ataskaitą 6,00 Eur.
  • Intrastato ataskaitos kopijos, dokumentų kopijos, fakso priėmimas ar išsiuntimas (1 lapas) …..0,08 Eur.
  • Minimali ataskaitos kaina 18,00 Eur.
Kainos nurodytos be 21% PVM.

Mūsų adresas:

UAB "Intrastatas"
Vytenio g. 6-110, Vilnius
Telefonas +370 5 2332850
mob.telefonas +370 686 89171
el.paštas: info@intrastatasuab.lt

UAB "Intrastatas" siekia tapti patikimu,garbingu ir profesionaliu partneriu, pasiruošusiu padėti savo darbu ir žiniomis bet kokioje situacijoje. Tikimės sėkmingo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo !